nuveikimas

nuveikimas
nuveikìmas sm. (2) 1. Sut, nuveikti 1: Darbo nuveikìmas teikia pasitenkinimą darbdaviui ir darbininkui NdŽ. O didesnę meilę Magdelenos ižg nuveikimų ir darbų abiejų teip rodžia DP481.atliktas darbas: Nuoveikalis, išdarbis, nuveikimas A1884,222. 2. Blv, nuveikti 3: Priešų nuveikìmas NdŽ. Ponas liepė pasiimt ko reikia už velnių nuveikimą LTR(Rz). Toks prisivertimas, toks pasišventimas, toks nuveikimas savo egoizmo ir tuštybės ar nepakeltų nuo karto kiekvieno žmogaus būdo? Pt. 3. refl. 184,263 visiškas nuovargis: Be vėjo aš nieku gyvu nerasčiau kelio ir blaškyčiaus, kol gaučiau galą iš nusiveikimo . \ veikimas; apveikimas; atveikimas; daveikimas; įveikimas; išveikimas; nuveikimas; paveikimas; perveikimas; priveikimas; suveikimas; užveikimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • apgalėjimas — sm. (1) 1. nuveikimas, kovos laimėjimas, viršaus paėmimas: Pabėgėli, sugrįžk ten, kur teisybė ir apgalėjimas V.Kudir. 2. refl. pajėgimas: Per neapsigalėjimą paliko ir dobilai nevežti Šts. galėjimas; apgalėjimas; įgalėjimas; išgalėjimas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apveikimas — apveikìmas sm. (2) → apveikti 3: Be apveikimo sunkumo, kurs priešinas gyvam judėjimui, tasai neaugtų Vd. Priešininkai … gavo macnų apveikimą iškęst LC1879,47. veikimas; apveikimas; atveikimas; daveikimas; įveikimas; išveikimas; nuveikimas; p …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atveikimas — atveikìmas sm. (2) FT → atveikti 2. ║ LL203, FT. veikimas; apveikimas; atveikimas; daveikimas; įveikimas; išveikimas; nuveikimas; paveikimas; perveikimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daveikimas — ×daveikìmas (hibr.) sm. (2); Sut → daveikti 1. veikimas; apveikimas; atveikimas; daveikimas; įveikimas; išveikimas; nuveikimas; paveikimas; perveikimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išveikimas — išveikìmas sm. (2) NdŽ, KŽ 1. → išveikti 6. 2. → išveikti 7. 3. → išveikti 9. veikimas; apveikimas; atveikimas; daveikimas; įveikimas; išveikima …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paveikimas — paveikìmas sm. (2) 1. NdŽ → paveikti 1. 2. NdŽ, DŽ1 → paveikti 4: Paveikìmas rinkėjų KŽ. 3. NdŽ → paveikti 6: Išsigirdę žemaičiai apei tą paveikimą, visose pusėse sukilo, išmušė savo viršininkus ir vėl laisvi buvo M.Valanč. Pirmasis darbas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perveikimas — sm. (1), parveikimas Sut → perveikti 1. veikimas; apveikimas; atveikimas; daveikimas; įveikimas; išveikimas; nuveikimas; paveikimas; perveikimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priveikimas — priveikìmas sm. (2) DŽ 1. A.Baran → priveikti 1. | refl.: Geriausias priveikimas yra tai prisiveikimas savęs paties A.Baran. 2. refl. → priveikti 7 (refl.): Tik žiopliai telaukia, kad darbai jiems be jokio prisiveikimo pasidarytų Vd. veikimas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suveikimas — suveikìmas sm. (2) → suveikti 6: Suveikimo trukmė SkŽ34. Suveikimo įtampa SkŽ149. veikimas; apveikimas; atveikimas; daveikimas; įveikimas; išveikimas; nuveikimas; paveiki …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užveikimas — užveikìmas sm. (2) DŽ1 1. → užveikti 2: Slankiojo ir valkiojosi pilningos gentės, kuopos, nieku kitu nemisdamos, kaip tik plėšimu, vagyste, žmogžudyste ar užveikimu svetimų kraštų rš. 2. → užveikti 3. ║ Kadangi moterystė yra išsižadėjimas savęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”